OTWARCIE BAJKOWEGO DWORU JAKO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

PETYCJA

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się i podpisania jakże ważnej petycji, którą wystosowaliśmy na Państwa prośbę. Bedzie można ją podpisać w przedszkolu u wychowawców, liczymy na Państwa zaangażownie!!! Razem dbajmy o dobro dzieci!!!

Otwarcie Przedszkola Bajkowy Dwór w Kórniku jako przedszkola PUBLICZNEGO
TAK!
SPRAWA DOTYCZY TWOJEGO DZIECKA!!!
Zapraszamy do zapoznania się z treścią i podpisania petycji w sprawie otwarcia Przedszkola Bajkowy Dwór w Kórniku jako Przedszkola Publicznego.
Zmobilizujmy swoją rodzinę, znajomych i sąsiadów! Im więcej nas będzie, tym większa szansa na zgodę na zmianę przedszkola niepublicznego w publiczne oraz dostępność miejsc dla dzieci w przedszkolu, zniwelowanie kosztów dla rodzica przy jednoczesnym zachowaniu jakości wychowania, opieki i edukacji.
OD TWOJEGO ZAANGAŻOWANIA ZALEŻY DOBRO TWOJEGO DZIECKA!
PETYCJA
My niżej podpisani zwracamy się z prośbą o wydanie pozytywnej decyzji dotyczącej otwarcia przedszkola Bajkowy Dwór w Kórniku, jako przedszkola Publicznego. W mieście i gminie Kórnik zamieszkuje około 26 885 osób, w tym rodziny z dziećmi, które co roku starają się dostać miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu publicznym, co roku też miejsc tych brakuje, przedszkole Bajkowy Dwór jest placówka niepubliczną i do tej pory spełnia swoją rolę jako przedszkole, jednak jako rodzice i mieszkańcy zwracamy się z apelem do Pana Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, aby było ono bardziej dostępne dla nas w ofercie publicznej, jednocześnie zachowując doskonały poziom wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, niwelację kosztów, dostępność i coroczną gwarancję miejsca, czego nie zapewnia skorzystanie z oferty przetargowej na miejsca dla dzieci. Co roku, nasze dzieci mogą zostać skierowane do innych przedszkoli, co nie jest dla nich korzystne.
Wychowanie i bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze!