Oświadczenie

DRODZY RODZICE,
informacje podawane przez Panią Klaudię S. (byłą dyrektor przedszkola) są nieprawdziwe i mają na celu zdyskredytowanie dobrego imienia Przedszkola Bajkowy Dwór, jak również osób w nim pracujących.
Jesteśmy placówką z wieloletnim doświadczeniem, a praca naszych Pań odbywa się z poświęceniem i zaangażowaniem dla naszych podopiecznych.
Od lat dbamy o dzieci z kadrą, która wkłada całe serce w wykonywane obowiązki i oddaje siebie dla dobra dzieci.
Zmiany kadrowe dokonywane w placówce wynikają z młodego wieku i chęci bycia mamą.
Właściciel Przedszkola Bajkowy Dwór
Piotr Małecki